• Visar : 8

Fastigheter till salu

Hitta intressanta fastigheter till salu med vår hjälp

På fastighetsmarknaden finns olika typer av kommersiella fastigheter till salu. Fastigheter för bostäder, butiker, kontor, industri, skolor och lager är vanligt förekommande. När investeraren gör sitt val av fastighet brukar de utgå ifrån risk, avkastning och ofta givetvis geografiskt läge. Riskfaktorn varierar mest beroende på vilken typ av fastighet som väljs. Bostadsfastigheter på orter med god utveckling brukar vara populära investeringar då risken är låg och framtidsutsikterna goda.

Investera i bostadsfastighet

Bostadsfastigheter i storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö är mycket populära och det är det svårt att finna fastigheter till salu. Även orter som har en god historisk utveckling med väletablerade universitet eller högskolor, som t ex Lund, Uppsala, Helsingborg, Jönköping och Linköping, är också populära. Försäljning av fastigheter på orter som ovan nämnda får därför ofta höga utgångspriser, och låg avkastning. Det bildas ofta bostadsrättsföreningar som förvärvar fastigheter på populära orter, detta medför att avkastningen sjunker då en bostadsrättsförening ofta förvärvar till högre pris än en fastighetsföretagare.

Butiksfastigheter

Butiker är ofta en del i en hyresfastighet där delar av fastigheten kan vara kontor eller bostäder i våningsplanen ovanför butikerna. Alternativt finns även köpcentra eller rena handelsfastigheter. Köpcentra har blivit vanligare på senare tid då externhandeln tilltagit rejält i Sverige. Avkastningar har stor spridning då hyror, läge och risk kan variera stort på butiksfastigheter. Här är det viktigt att man diskuterar sin investering med en fastighetsrådgivare eller kommersiell fastighetsmäklare som kan den lokala fastighetsmarknaden - om hyror och läge på orten.

Kontorsfastigheter

Fastigheter som är till salu med kontor finns i varierande standard och skick. Moderna nybyggda kontorsfastigheter har ofta öppna planlösningar och goda installationer för inomhusklimatet. Även olika typer av miljöcertifiering finns för nybyggda fastigheter, t.ex. Green Building och LEED. Även större ombyggnad av äldre fastighet kan medföra möjlighet till miljöcertifiering. Fastigheter som är miljöcertifierade får ofta avsevärt lägre driftskostnader i och med att de har lägre elförbrukning med LED-belysning installeras och effektiv värmeisolering som gör värmeåtervinningen är hög. Kontorsfastigheter på centrala lägen är alltid populära då de har lägre risk för vakanser, men i regel måste investeringar göras i klimatanläggningar för att möta moderna krav.

Kostnadsfri vägledning i sökandet efter fastigheter

Relier erbjuder kvalificerade tjänster vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter, i hela Sverige. Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av förmedling av kontors-, lager-, industri-, butiks- och hyresfastigheter i alla prissegment och storlekar. Kontakta Relier Real Estate Advisor om ni önskar förvärva en kommersiell fastighet. Vi kan alltid erbjuda fler fastigheter än de som annonseras publikt, så om du inte hittar det du söker på våra sajter så är du varmt välkommen att kontakta något av våra kontor.

Fastighetsägare kan kontakta Relier Real Estate Advisor för en förutsättningslös diskussion gällande värdeutlåtande och försäljning av fastigheter.

Att sälja och köpa fastigheter

Inom Relier erbjuder vi möjlighet att hjälpa dig att hitta intressanta fastigheter till salu på en specifik ort, med rätt läge och rätt avkastning. Relier har många fastigheter till salu och finns på kontor utspridda över hela landet - i Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg och Stockholm.

Kontakta Relier oavsett om ni vill köpa eller sälja en fastighet; om ni vill hyra ett kontor, hyra en lagerlokal, hyra en logistik- eller industrilokal, eller kanske en butisklokal. Kontakta Relier Real Estate Advisor idag - vi ombesörjer försäljning av fastigheter av alla kategorier på de orter där vi är verksamma, samt intilliggande samhällen.